Gulet CharterGulet Charter Motor Yacht CharterMotor Yacht Charter Saılıng Yacht CharterSaılıng Yacht Charter Super Yacht CharterSuper Yacht Charter Yacht RepaırYacht Repaır LocatıonsLocatıons DıscoverDıscover
RESERVE

Bwts

Bwts, denizin ekolojik dengesinin korunabilmesi için gemilerden kaynaklanan kirlilik derecesinin sınırlandırılması için gerekli bir sistemdir. Gemilerin balast operasyonlarının denize bastığı su içerisinde yer alan organizmaların bölgeleri dışına taşınması sonucunda ekolojik karışıklığın önlenmesini sağlayan önemli bir uygulamadır. Bu uygulama IMO MEPC tarafından kabul edilmiştir. Balast suyu ıslah sistemi olarak da bilinen bu sistem kendi içerisinde farklı görevlere sahiptir. Aynı zamanda filtreleme işlemlerinin de birden daha fazla ekipman ile birleşmesi neticesinde oluşur. Bu ekipmanlar arasında monitör yani ekranlar, hydrocyclone, koagülasyon, medya filtreleme, manyetik alan filtrelemesi, kimyasal giderim gibi birçok alan bulunur. Bunların her birinin montajı ve sistemin kuruluş evresi konusunda mutlaka profesyonel bir hizmet alınması gerekir. Bu sistem ile hem denizlerin ekolojik dengesi korunu hem de yat, tekne ya da gemi gibi deniz ulaşım araçlarının daha bilinçli bir şekilde kullanılması sağlanır. Günümüzde son derece önemli bir sistem olan Bwts dikkate alınması ve her deniz ulaşım aracında bulunması gereken sistemler arasında yer alır.

Ballast Water Treatment System

Ballast water treatment system denizlerin gemilerden kaynaklı olarak kirlenmesini engelleyen önemli sistemlerden biridir. Balast suyu ıslah etme olarak da bilinen bu sistem kendi içerisinde görevi olan filtreleme ekipmanlarının çalışması ile oluşur . Bu ekipmanların kusursuz bir ayrıştırma yapabilmesi ve deniz ekolojisinin en iyi şekilde korunabilmesi için ekipmanların doğru seçilmesi ve montaj edilmesi gerekir. Ekipmanlar arasında birçok önemli parça bulunur. Örneğin monitör yani ekranlar balast suyu içerisinde yer alan maddeleri daha iyi ayrıştırabilmek için gerekli takip işlemini yapabilme imkanı sunar. Bu ekipmanlar sabit ya da mobil olarak bulunabilirler. Ayrıştırma işlemlerinin kusursuz yapılabilmesi için farklı ekipmanlara da gereksinim vardır. Bunlar içerisinde hydrocyclone, medya filtreleme sistemleri gibi birçok ekipmanın temin edilmesi ve profesyonel bir şekilde montaj edilmesi gerekir. Ancak bu işlemler sırasında dikkat etmeniz gereken önemli faktörler vardır. İlk olarak bu alanda sizlere profesyonel hizmet veren firmalarla çalışmanız büyük bir önem taşır. Deniz ekolojisine katkıda bulunan bu sistemlerin kurulması ve malzemelerin temin edilmesi profesyonellik gerektirmektedir.   

Bwts
İlgili Haberler